Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Monitorowanie nagrywanej wiadomości

Wolne miganie wskaźnika SCREEN/PLAYBACK informuje, że automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość.

  1. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK.
    • Wskaźnik zaświeci się światłem ciągłym a w słuchawce będziesz słyszał nagrywaną wiadomość.
    • Chcąc odebrać połączenie naciśnij przycisk TALK. Nagrywanie zostanie przerwane.
  2. Po zakończeniu naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK.

Nagrywanie prowadzonej rozmowy telefonicznej

  1. W trakcie rozmowy naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK będzie migać.
  2. Prowadź dalej rozmowę.
  3. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zgaśnie.

Przed użyciem tej funkcji zapoznaj się z przepisami prawnymi dotyczących warunków w jakich może być nagrywana prowadzona rozmowa.