Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Zestawienie kodów bezpośredniego zdalnego sterowania

NEW MESSAGE
PLAYBACK
4
 • Odtwarzane są jedynie nowo nagrane wiadomości.
ALL MESSAGE
PLAYBACK
5
 • Odtwarzane są wszystkie nagrane wiadomości.
REPEAT 1
 • Aparat powtórnie odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
SKIP 2
 • Aparat pominie aktualnie odtwarzaną wiadomość i przejdzie do odtwarzania następnej wiadomości.
STOP 9
 • Odtwarzanie zostanie okresowo przerwane. Dla jego przywrócenia w ciągu 15 sekund ponownie naciśnij ten przycisk. W przeciwnym przypadku połączenie zostanie przerwane.
RESET 3
 • Przycisk powinien być przyciśnięty wciągu 10 sekund od odtworzenia ostatniej wiadomości.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu wszystkich wiadomości przewija taśmę do jej początku.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu nowych wiadomości przewija taśmę do początku tych wiadomości. Dla przewinięcia do jej fizycznego początku ponownie naciśnij ten przycisk.
 • Dla skasowania działania tej funkcji i zachowania wiadomości naciśnij przycisk „2”.
ROOM SOUND
MONITOR
6
 • Aparat przez 30 sek. umożliwi funkcję monitorowania odgłosów pomieszczenia.
 • Po upływie 30 sek. pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby przedłużyć działanie tej funkcji ponownie naciśnij przycisk 6.
ANSWERING SYSTEM ON 8
 • Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK świeci się gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
ANSWERING SYSTEM OFF 0
 • Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK miga gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona.
PAGER CALL ON *

7
 • Pojawi się długi sygnał i funkcja powiadamiania przez pager zostanie włączona.
 • Jeżeli nie wprowadziłeś do pamięci numeru pager'a, pojawi się 6 krótkich sygnałów i funkcja nie zostanie włączona.
PAGER CALL OFF *
 • Wyłączona zostanie funkcja powiadamiania
 • przez pager.

Polecane: złomowanie aut Lubliniec telemedycyna

Partnerzy

 1. plecak