Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Zdalne sterowanie za pomocą słuchawki

Aparat umożliwia zdalne sterowanie automatyczną sekretarką za pomocą słuchawki bezprzewodowej.

Podsumowanie procedur zdalnego sterowania

Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zaświeci się. Pojawi się 8 sygnałów dźwiękowych odpowiadających liczbie nagranych wiadomości.


Jeżeli wskaźnik SCREEN/PLAYBACK miga, automatyczna sekretarka jest wyłączona.

Rozpocznij wprowadzanie kodów sterujących.

Dla zakończenia operacji zdalnego sterowania ponownie naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zgaśnie.

Po nagraniu nowej wiadomości słuchawka wyemituje 4 krótkie sygnały.

Polecane: kotły c.o ostrowiec