Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Zdalne sterowanie z aparatu z wybieraniem tonalnym

Funkcje automatycznej sekretarki można uzyskać z dowolnego aparatu z wybieraniem tonalnym.

Ustawianie kodu zabezpieczającego

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom nieupoważnionym zdalną obsługę automatycznej sekretarki. Upewnij się, że wskaźnik TALK nie świeci się.

  1. Naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Zaświeci się wskaźnik BATT LOW/PROG
  2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Zaświeci się wskaźnik SCREEN/PLAYBACK.
  3. Naciśnij przycisk „1”.
  4. Wprowadź 2-cyfrowy numer kodu (00-99).
  5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie. Pojawią się sygnały potwierdzające.

Co oznaczają sygnały potwierdzające

1 sygnał: Wprowadzony numer różni się od poprzednio pamiętanego.

2 sygnały:Wprowadzony numer jest taki sam jak poprzednio pamiętany.

Dla sprawdzenia wprowadzonego numeru ponownie zaprogramuj ten sam numer i sprawdź kod potwierdzający.

Polecane: http://www.polskibiznes.info/jak-przygotowac-garderobe-do-pracy-w-biurze-i-nie-zbankrutowac/