Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Magnetofon

Ze względu na to, że głowica oraz wałki napędzające mają kontakt z taśmą magnetyczną, która ścierając się w trakcie pracy powoduje osadzanie się na niej zanieczyszczeń elementy te powinny być okresowo czyszczone. Do czyszczenia używaj pałeczki z nawiniętą watą (bawełną). W przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, warę lekko zwilżyć alkoholem.


  • Nie używać elementów namagnetyzowanych, śrubokrętów, innych elementów metalowych w pobliżu głowicy. Elementy mogą spowodować jej namagnetyzowanie.
  • Żadne elementy nie wymagają oliwienia.

Instalacja pokrywy kasety

Jeżeli pokrywa kasety została zdjęta, założyć ją zgodnie z rysunkiem obok.


Równoległe podłączenie innego aparatu

Przy braku zasilania aparat bezprzewodowy nie pracuje. Z tego też powodu poleca się użycie dodatkowego standardowego aparatu. Aby go podłączyć należy posłużyć się rozgałęziaczem typu „T” (KX-J66) (do nabycia u dystrybutorów aparatów Panasonic).