Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Usuwanie usterek

Automatyczna sekretarka

Problem Sposób usunięcia
Automatyczna sekretarka jest włączona ale nie nagrywa wiadomości.
 • Pamięć jest przepełniona. Skasuj wybrane lub wszystkie wiadomości.
Brak możliwości zdalnej obsługi automatycznej sekretarki kodami wybierania tonalnego.
 • Automatyczna sekretarka jest wyłączona. Włącz ją.
 • Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowy kod zabezpieczający.
 • W niektórych przypadkach funkcja ta nie działa ze względu na zła jakość połączenia.
Aparat bazowy nie pozwala na z obsługę automatycznej sekretarki.
 • Przez słuchawkę prowadzona jest rozmowa. Odczekaj aż wskaźnik IN USE/CHARGE zgaśnie.
Niektóre wiadomości nie są nagrywane do końca.
 • Funkcję CPC ustaw w pozycji B.
Nie działa funkcja zdalnego sterowania przy użyciu słuchawki.
 • Ktoś obsługuje automatyczną sekretarkę.
 • Znajdujesz się zbyt daleko aparatu bazowego.
Niski poziom głośności nagrywanych wiadomości.
 • Oczyść głowice.
Słuchawka dwukrotnie wyemitowała 4 sygnały dźwiękowe.
 • Nagrana została nowa wiadomość.
W czasie obsługi automatycznej sekretarki za pomocą słuchawki pojawiły się dwa sygnały dźwiękowe.
 • Zgłasza się połączenie zewnętrzne. Naciśnij przycisk TALK odbierając je. Funkcja zdalnego sterowania została zakończona.
Przycisk PROGRAM/2WAY REC nie działa prawidłowo.
 • Przycisk posiada dwie funkcje. Naciśnięcie go w czasie rozmowy powoduje rozpoczęcie jej nagrywanie a gdy wskaźnik TALK jest zgaszony przejdzie do trybu programowania.

Partnerzy

 1. http://www.domstyl.koszalin.pl/drzwi.html