Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Realizacja połączeń za pomocą słuchawki

  1. Naciśnij przycisk TALK. Wskaźnik TALK zaświeci się.
  2. Wybierz numer abonenta. W przypadku błędu w wybieraniu naciśnij przycisk FLASH, a następnie powtórz wybieranie całego numeru.
  3. Dla zakończenia rozmowy naciśnij przycisk TALK lub odłóż słuchawkę na aparat bazowy.  Wskaźnik TALK zgaśnie.

Jeżeli w kroku 1 pojawi się sygnał alarmu, przysuń się do aparatu bazowego lub odłóż słuchawkę na aparat bazowy i wykonaj następną próbę.

Powtórne wybieranie ostatnio wybieranego numeru

Naciśnij przycisk TALK → REDlAL/PAUSE

Ustawienie poziomu głośności w słuchawce (HIGH lub NORMAL)

W czasie rozmowy naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku zmienia poziom głośności.

W przypadku wystąpienia zakłóceń

Przybliż się do aparatu bazowego, a jeżeli to nie pomoże, naciśnij przycisk CH.

Polecane: optiflow.pl chwilówki kraków

Partnerzy

  1. alkatron.pl