Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Nagrywanie komunikatu wstępnego

  1. Naciśnij przycisk GREETING RECORD, po czym zwolnij go. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy.
  2. Po długim sygnale, wypowiedz komunikat o długości do 16 sekund, mówiąc w odległości ok. 20 cm od mikrofonu. Wskaźnik IN USE miga wolno. a po upływie 13 sekund zacznie migać szybko.
  3. Po zakończeniu naciśnij przycisk STOP. Dla zmiany komunikatu powtórz powyższą procedurę zaczynając od kroku 1.

Komunikat wstępny nie ulega skasowaniu nawet w przypadku zaniku zasilania.

Dla sprawdzenia nagranej wiadomości

Naciśnij przycisk GREETING CHECK.

Nagrany komunikat zostanie odtworzony.

Poziom głośności ustaw przyciskami VOLUME.

Przykładowy komunikat wstępny:

„Dzień dobry, tu numer ............. Przepraszamy, chwilowo nie możemy odebrać telefonu. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu długiego sygnału. Dziękuję”.

Polecane: klinika

Partnerzy

  1. usługi hydrauliczne www.degustacje-win-degustacja-wina.pl