Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Przygotowanie

Wkładanie kasety do nagrywania wiadomości

Usuń zabezpieczenie.

Podnieś pokrywę kasety.


Włóż kasetę jak pokazuje rysunek.

Połączenia


Używaj jedynie zasilacza oferowanego przez dystrybutora, Zasilacz musi być zawsze podłączony do sieci elektrycznej.

Podłączenie dodatkowego aparatu opisano w dalszej części instrukcji.

Jeżeli brak zasilania wystąpi gdy dodatkowe akumulatorki nie będą zainstalowane, zapis w pamięci będzie skasowany.

Ładowanie akumulatorków

Połóż słuchawkę na aparacie bazowym na około 10 godzin.

Wskaźnik IN USE/CHARGE świeci się.


Ponowne ładowanie akumulatorków

Jeżeli wskaźnik BATT LOW/PROG zaczyna wolno migać oraz co pewien czas pojawia się sygnał dźwiękowy, to należy ponownie naładować akumulatorki.


Jeżeli chcesz żeby aparat był zawsze gotowy do pracy, polecamy nabyć dodatkowe akumulatorki.

Standardowy czas pracy akumulatorków

Dla w pełni naładowanych akumulatorków:

  • Ciągła rozmowa (TALK): do 8 godz.
  • W stanie spoczynku (Stand-By): do 30 dni.

Uwagi:

  • Czas pracy akumulatorków zależny jest od wielu czynników m. in. temperatury otoczenia.
  • Przynajmniej raz w miesiącu za pomocą czystej i suchej ściereczki dokładnie oczyść zestyki ładowania w przeciwnym wypadku akumulatorki mogą nie być prawidłowo ładowane.
  • Po pełnym naładowaniu akumulatorków nie odkładaj słuchawki na aparat bazowy zanim nie zacznie migać wskaźnik BATT LOW/PROG.
  • Przeładowanie akumulatorków nie jest możliwe.

Polecane: odszkodowania Głogów

Partnerzy

  1. exio krzysztof kulasiński opinie