Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Ustawianie czasu nagrywania wiadomości

Czas nagrywania może być nieograniczony, ograniczony do 1 minuty. Fabrycznie ustawiony jest nieograniczony czas nagrywania.

 • 1 Naciśnij przycisk PRGRAM/2WAY REC. Zaświeci się wskaźnik BATT LOW/PROG.
 • 2 Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik zaświeci się.
 • 3 Naciśnij przycisk 5.
 • 4 Naciśnij przycisk 1 lub 2 ustawiając czas nagrywania.
  1: 1 minuta
  2: bez ograniczeń
 • 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie.

Ustawienie funkcji CPC

Fabrycznie funkcja CPC ustawiona jest na „A“. Jeżeli aparat podłączony jest do centrali udostępniającej funkcję informacji o zgłaszającym się połączeniu, funkcję tę ustaw na „B”, w przeciwnym przypadku sygnał zgłaszającego się połączenia będzie rozłączał połączenie osoby. która pozostawi wiadomość.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG zaświeci się.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk 3.
 4. Dla ustawienia „B” naciśnij przycisk 2, lub dla ustawienia „A” naciśnij Przycisk  1.
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik zgaśnie.

Partnerzy

 1. wnętrza