Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Powiadomienie przez pager

Funkcja ta umożliwia przekazanie do pager'a informacji o nagraniu nowej wiadomości. Wiadomość ta będzie mogła być przesłuchana za pomocą standardowych procedur zdalnego sterowania uzyskiwanych za pomocą dowolnego aparatu wybierającego w trybie częstotliwościowym w sieci telefonicznej.

Zapisanie do pamięci numeru pager'a

Upewnij się, że wskaźnik TALK nie świeci się.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG miga.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk #.
 4. Wprowadź numer pager'a do 30 cyfr.
 5. W przypadku popełnienia błędu naciśnij paycisk PROGRAM/2WAY REC kończąc wprowadzanie i powtórz procedurę od kroku 1.
 6. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.


Potwierdzenie wprowadzonego numeru pager’a

Naciśnij przyciski TALK → AUTO → #. Aparat zrealizuje połączenie z pager'em. Jeżeli pager nie będzie sygnalizował otrzymania informacji, powtórz procedurę od kroku 1 wprowadzając prawidłowy numer pager'a.

Dla skasowania zapisanego numeru

Naciśnij przyciski FROGRAM/2WAY REC → SCREEN/PLAYBACK → # → PROGRAM/2WAY REC.

Włączenie funkcji powiadomienia przez pager

Przed włączeniem funkcji upewnij się, że do pamięci został wprowadzony prawidłowy numer pager'a.

Naciśnij przycisk PAGER CALL włączając funkcję powiadomienia przez pager.

 • Wskaźnik przycisku zaświeci się.
 • Jeżeli pojawi się 6 sygnałów, oznacza to, że nie zapisałeś w pamięci numeru pager'a. Wprowadź
 • numer pager'a do pamięci i powtórz czynność.
 • Aparat powiadomi pager po upływie ok. 30 sek.
 • Chcąc włączyć funkcję ponownie naciśnij przycisk PAGE CALL.