Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Nagrywanie znacznika

Znacznikiem jest własna krótka wiadomość nagrywana po ostatniej wiadomości pozostawionej przez osobę dzwoniącą.

  1. Po odtworzeniu wszystkich wiadomości i 3 sygnałach dźwiękowych odczekaj 10 sekund na pojawienie się 2 dodatkowych sygnałów dźwiękowych a następnie pozostaw znacznik.
  2. Po zakończeniu, odłóż słuchawkę.

Włączenie automatycznej sekretarki

Jeżeli zachodzi potrzeba zdalnego włączenia automatycznej sekretarki, to uzyskaj połączenie ze swoim aparatem a następnie odczekaj przez 15 sygnałów. Aparat odbierze połączenie a następnie wygłosi komunikat wstępny. Odłóż słuchawkę lub wprowadź kod zdalnego sterowania dla uzyskania innych opcji.

Polecane: super leki bez recepty

Partnerzy

  1. super leki dla mężczyzn bez recepty