Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Zestawienie kodów bezpośredniego zdalnego sterowania

NEW MASSAGE
PLAYBACK
4
 • Po odtworzeniu wiadomości pojawią się 3 sygnały.
 • Pojawienie się 6 sygnałów oznacza zapisanie taśmy do końca. Przewiń ją do początku.
ALL MESSAGE
PLAYBACK
5
 • Po odtworzeniu wiadomości pojawią się 3 sygnały.
 • Pojawienie się 6 sygnałów oznacza zapisanie taśmy do końca. Przewiń ją do początku.
REPEAT 1
 • Aparat powtórnie odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
SKIP 2
 • Aparat pominie aktualnie odtwarzaną wiadomość i przejdzie do odtwarzania następnej wiadomości.
STOP 9
 • Odtwarzanie zostanie okresowo przerwane. Dla jego przywrócenia w ciągu 15 sekund ponownie naciśnij ten przycisk. W przeciwnym przypadku połączenie zostanie przerwane.
RESET 3
 • Przycisk powinien być przyciśnięty wciągu 10 sekund od odtworzenia ostatniej wiadomości.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu wszystkich wiadomości przewija taśmę do jej początku.
 • Naciśnięcie tego przycisku po odtworzeniu nowych wiadomości przewija taśmę do początku tych wiadomości. Dla przewinięcia do jej fizycznego początku ponownie naciśnij ten przycisk.
 • Dla skasowania działania tej funkcji i zachowania wiadomości naciśnij przycisk „2”.
ROOM SOUND MONITOR 6
 • - Aparat przez 30 sek. umożliwi funkcję monitorowania odgłosów pomieszczenia.
 • - Po upływie 30 sek. pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby przedłużyć działanie tej funkcji ponownie naciśnij przycisk 6.
GREETING MESSAGE RECORDING 7

RECORD

9
 • Rozlegnie się długi sygnał
 • Po usłyszeniu długiego komunikatu wypowiedz nowy komunikat.
 • Nagrywanie zostanie przerwane.
 • Aparat odtworzy nowo nagrany komunikat.
PAGER CALL ON *

7
 • Pojawi się długi sygnał i funkcja powiadamiania przez pager zostanie włączona.
 • Jeżeli nie wprowadziłeś do pamięci numeru pager'a, pojawi się 6 krótkich sygnałów i funkcja nie zostanie włączona.
PAGER CALL OFF *

8
 • Wyłączona zostanie funkcja powiadamiania przez pager.
ANSWERING SYSTEM OFF 0
 • Automatyczna sekretarka jest wyłączo-
 • na.

Partnerzy

 1. koparka bitcoin allegro