Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Przewijanie taśmy do początku

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REW/REPEAT. Taśma zostanie przewinięta do początku, a nowe wiadomości będą nagrywane z jednoczesnym kasowaniem poprzednio nagranych.

Kasowanie wszystkich wiadomości

Po odtworzeniu wszystkich wiadomości naciśnij przycisk ICM ERASE. Wszystkie wiadomości zostaną skasowane podczas przewijania taśmy.


Zachowanie określonych wiadomości

  1. Odtwórz nagrane wiadomości aż do końca ostatniej wiadomości, która ma być zachowana.
  2. Naciśnij przycisk STOP.
  3. Naciśnij przycisk ANSWER ON włączając automatyczną sekretarkę. Przycisk zaświeci się, a nowe wiadomości będą nagrywane po zachowanych.

Nagrywanie własnej wiadomości

Możesz nagrać własną wiadomość.

  1. Naciśnij przycisk MEMO REC. Pojawi się długi sygnał.
  2. Po usłyszeniu długiego sygnału wypowiedz wiadomość mówiąc w kierunku mikrofonu. Wskaźnik IN USE miga.
  3. Po zakończeniu naciśnij przycisk STOP.

Polecane: szybka pożyczka ETOTO

Partnerzy

  1. szkoła jazdy