Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Odtwarzanie nagranych wiadomości


Jeżeli taśma zostanie nagrana do końca, wskaźnik IN USE szybko miga. Liczbę nowo nagranych wiadomości wskazuje miganiem wskaźnik ANSWER ON (do 15 razy).

Odtwarzanie nowo nagranych wadomości

Odtworzone zostaną jedynie nowe jeszcze nie odtwarzane wiadomości.

Naciśnij lekko przycisk NEW MESSAGE. Po odtworzeniu wszystkich wiadomości pojawią się 3 sygnały dźwiękowe.


Odtwarzanie wszystkich zachowanych wiadomości

Odtwarzane zostaną wszystkie wiadomości nagrywane na taśmę.

Naciśnij í przytrzymaj przez ok. 1 sek. przycisk NEW MESSAGE. Po odtwarzaniu wszystkich wiadomości pojawią się 3 sygnały dźwiękowe i taśma zatrzyma się.


  • Dla powtórzenia wiadomości: W czasie odtwarzania naciśnij przycisk REW/REPEAT (Jeżeli przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund odtwarzania wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość).
  • Dla pominięcia wiadomości: W czasie odtwarzania naciśnij przycisk FF/SKIP - odtworzona
  • zostanie następna wiadomość.
  • Dla przerwania operacji: Naciśnij przycisk STOP.

Polecane: Pergole Szczecin

Partnerzy

  1. oświetlenie zewnętrzne okulary korekcyjne