Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki

Jeżeli słuchawka znajduje się poza aparatem bazowym, naciśnij przycisk TALK.


LUB

Jeżeli słuchawka leży na aparacie bazowym, wystarczy ją podnieść.


Odbieranie połączenia dowolnym przyciskiem

Zamiast przycisku TALK połączenie można odebrać naciskając dowolny przycisk klawiatury numerycznej 0 do 9, * albo #.

Ustawienie głośności dzwonka (sygnalizacji zgłaszającego się połączenia)

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę poziomu sygnału dzwonka.

Wyłączenie sygnału dzwonka

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciskając przycisk VOLUME/RINGER naciśnij przycisk „0” i przytrzymaj aż pojawią się dwa sygnały dźwiękowe.

Włączenie sygnału dzwonka

Upewnij się, że wskaźnik TALK i INTERCOM nie świeci się → Naciśnij przycisk VOLUME/RINGER. Ustawiony zostanie wysoki poziom głośności.

Polecane: usługi remontowe poznań

Partnerzy

  1. zezwolenia odpady