Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Instalacja.

 1. Aparat nie może być używany w miejscach o dużej wilgotności np. w pobliżu term wodnych, pryszniców, itp.
 2. Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu grzejników, kuchenek, narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ani umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 40°C.
 3. Nie kłaść na aparacie ciężkich przedmiotów.
 4. Trzymać z dala od wazonów i innych naczyń na wodę, pyłów. Nie umieszczać w miejscach silnie zapylonych, zadymionych, wilgotnych. narażonych na drgania lub wstrząsy.
 5. Nie instalować aparatu podczas burzy.
 6. Nie dotykać nieizolowanych przewodów chyba, ze nie są one podłączone do prądu.

Stosowanie się do poniższych uwag umożliwi uzyskanie najlepszych parametrów.

 1. Silne zakłócenia mogą spowodować, ze rozmowa będzie niezrozumiała. Aparat jak i słuchawka muszą być użytkowane z dala od źródeł zakłóceń.
 2. Jeżeli siła głosu jest zbyt mała, przełącznik głośności ustawić w pozycji HIGH.
 3. Jeżeli wskaźnik poziomu naładowania akumulatorków zaczyna migać, oznacza to, że słuchawka powinna być niezwłocznie odłożona na aparacie bazowym w celu niehodowania akumulatorków.
 4. W trakcie rozmowy nie wolno dotykać anteny słuchawki.
 5. Zasięg działania aparatu będzie radykalnie ograniczony, gdy aparat znajduje się poniżej poziomu ziemi, zasłonięty metalowymi przesłonami, w pobliżu kabli, itp.

UWAGA:

Urządzenia telekomunikacyjne nie posiadające świadectwa homologacji nie są dopuszczone do stosowania w publicznej sieci telekomunikacyjnej na terenie RP.

Obowiązek ten nie dotyczy urządzeń niewspółpracujących z siecią telekomunikacyjna użytku publicznego.

Dokładniejszych informacji udziela sprzedawca.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM NIE NARAŻAJ APARATU NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Polecane: zakłady mięsne

Partnerzy

 1. drukarniainternetowapoznan.pl