Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Uwaga:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem należy przeczytać i stosować się do poniższych uwag.

  1. Używać jedynie akumulatorków, o których jest mowa w instrukcji.
  2. Nie wrzucać akumulatorków do ognia. ponieważ mogą one eksplodować.
  3. Nie otwierać lub naruszać akumulatorków, gdyż rozlany elektrolit może spowodować rany na skórze lub uszkodzenie oczu. a jego opary mogą być trujące.
  4. Akumulatorki trzymać w taki sposób, aby nie zawrzeć ich z przedmiotami przewodzącymi takimi jak pierścionki, bransoletki, klucze. Akumulatorki lub materiał przewodzący może się podgrzać i spowodować oparzenia.
  5. Ładować akumulatorki jedynie w warunkach opisanych w instrukcji.

Bezpieczeństwo.

  1. Aparat może być zasilany jedynie zasilaczem typu zgodnego z dostarczonym wraz z aparatem.
  2. Jeżeli aparat ma być nieużywany przez dłuższy czas, odłączyć go od zasilania.

Polecane: szkolenia bhp gdańsk

Partnerzy

  1. detektyw żywiec