Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.

Podczas korzystania z aparatu zastosowania się do poniższych uwag zmniejszy niebezpieczeństwo pożaru. porażenia prądem itp.

 1. Przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.
 2. Zastosować się do wszystkich uwag w niej zawartych i do poniższych informacji.
 3. Przed czyszczeniem aparatu odłączyć oo od zasilania, Nie czyścić go płynami i aerozolami. Do tego celu używać wilgotna] szmatki.
 4. Nie umieszczać aparatu w pobliżu wody np. kranu, zlewu, prysznicu itp.
 5. Nie przykrywać niczym otworów aparatu, aby była właściwa wentylacja i chłodzenie. Nie umieszczać telefonu w pobliżu źródeł promieniowania ani w miejscu gdzie nie ma właściwej wentylacji.
 6. Używać źródeł zasilania o parametrach zgodnych z opisanymi na aparacie. Przy braku pewności należy skonsultować się ze sprzedawcą.
 7. Nie stawiać nic na przewodzie. Podłączyć aparat w taki sposób, aby nikt nie deptał przewodu telefonicznego.
 8. Nie należy przeciążać gniazdek i przewodów zasilającychm ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
 9. Nie wkładać nic w otwory aparatu, bo może to spowodować uszkodzenie. Chronić aparat przed zalaniem płynem.
 10. Aby zredukować ryzyko porażenia prądem nie demontować aparatu. A jeśli zachodzi taka potrzeba należy oddać aparat do naprawy. Otwieranie pokrywek może grozić porażeniem. Nieprawidłowe złożenie aparatu może grozić porażeniem prądem kiedy jest on następnie użyty.
 11. Należy odłączyć aparat od zasilania i zanieść go do naprawy jeśli:
  A. Kabel lub wtyczka jest zniszczona lub spalona.
  B. Na aparat został wylany płyn.
  C. Aparat był wystawiony na działanie wody lub deszczu.
  D. Aparat nie pracuje mimo zastosowania się do informacji zawartych w instrukcji. Należy to sprawdzić jeszcze raz. Po niewłaściwym regulowaniu aparat może wymagać naprawy przez kwalifikowanego technika.
  E. Jeśli aparat został upuszczony na ziemię lub zniszczony.
  F. Jeśli aparat nie dziale prawidłowo.
 12. Nie używać aparatu podczas burzy, wyłączyć telefon bezprzewodowy. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
 13. Nie używać aparatu do zawiadamiania o wycieku gazu w jego pobliżu.