Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Funkcje specjalneAutomatyczne ustawianie kodu zabezpieczającego

Po odłożeniu słuchawki na aparat bazowy, aparat automatycznie wybiera jeden z 65.000 kodów zabezpieczających. Kody te zabezpieczają przed użyciem aparatu bazowego przez innego użytkownika słuchawki pracującej w pobliżu.

Dla użytkowników funkcji informacji o oczekującym połączeniu (Call Waiting Service)

Słysząc sygnał oczekującego połączenia, naciśnij przycisk FLASH. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone a centrala automatycznie zrealizuje drugie połączenie. Aby powrócić do przerwanej rozmowy naciśnij ponownie przycisk FLASH.

Okresowe przejście na wybieranie tonalne (Dla linii pracujących w systemie impulsowym)

Dla wprowadzenia kodu w systemie tonalnym przed przystąpieniem do jego wprowadzania naciśnij przycisk TONE. Aparat rozpocznie wybieranie w systemie tonalnym. Możesz wprowadzać kody sterujące automatyczną sekretarka lub innymi urządzeniami podłączonymi do linii telefonicznej. Po odłożeniu słuchawki lub rozłączeniu połączenia aparat powróci do impulsowego trybu wybierania.

Jeżeli aparat podłączony jest do centrali biurowej

Po wprowadzeniu kodu dostępu do linii miejskiej polecamy naciśnięcie przycisku REDIAL/PAUSE . Naciśnięcie przycisku REDIAL/PAUSE wprowadza 3.5 sek. przerwę w wybieraniu numerów. Przerwa ta przy automatycznym wybieraniu numeru pozwala na zgłoszenie się centrali pośredniej.

Polecane: dieta pudełkowa szczecin

Partnerzy

  1. poduszki hand made kwiaty przez internet