Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Instrukcja obsługi

Przez zainstalowaniem aparatu prosimy zapoznać się z całością instrukcji a w szczególności z informacjami dotyczącymi niebezpieczeństwa znajdującymi się na końcu instrukcji.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować za nabycie aparatu bezprzewodowego KX-T4310 i i życzyć zadowolenia z długiej i niezawodnej eksploatacji.


Spis treści

 • Wstęp
 • Lokalizacja przycisków
 • Przygotowanie
 • Programowanie
 • Montaż na ścianie
 • Realizacja połączeń za pomocą słuchawki
 • Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki
 • Automatyczne wybieranie numeru
 • Funkcja połączeń wewnętrznych
 • Funkcje specjalne
 • Obsługa automatycznej sekretarki
 • Odtwarzanie nagranych wiadomości
 • Nagrywanie własnej wiadomości
 • Powiadomienie przez pager
 • Zdalne sterowanie z aparatu z wybieraniem tonalnym
 • Operacje zdalnego sterowania za pomocą aparatu wybierającego w trybie tonalnym
 • Zdalne sterowanie za pomocą słuchawki
 • Wymiana akumulatorków
 • Konserwacja
 • Równolegle podłączenie innego aparatu
 • Usuwanie usterek
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Polecane: Szybkie pożyczki online www.sprzatanie-perfect.pl/sprzatanie-biur

Partnerzy

 1. Borbasmunkaruha.com - zagadnienia wiedzy