Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Panasonic - model KX-T4310

Automatyczne wybieranie numeru

Zapisanie numeru do pamięci

Przyciski wybierania 0 do 9 działają jako przyciski numerów stacji zapisanych w pamięci. Wskaźnik TALK musi być zgaszony.

  1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG miga.
  2. Wybierz numer abonenta o długości poniżej 20 cyfr. Jeżeli popełniłeś pomyłkę, naciśnij przycisk PROGRAM/2WWAY REC, aby zakończyć programowanie, po czym powtórz procedurę od kroku 1.
  3. Naciśnij przycisk AUTO.
  4. Naciśnij jeden z przycisków klawiatury numerycznej (od 0 do 9), który zostanie przypisany wprowadzonej stacji. Pojawi się sygnał potwierdzający. Znaczenie opisano poniżej. Aby zapisać następne numery powtórz procedurę od punktu 1 do 4.

Co oznacza sygnał potwierdzający

1 sygnał: Wprowadzony numer różni się od poprzednio wprowadzonego do pamięci.

2 sygnały: Wprowadzony numer jest identyczny z wcześniej wprowadzonym do pamięci.

Skasowanie wprowadzonego numeru

Naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC → AUTO → przycisk klawiatury numerycznej odpowiadający kasowanej stacji.

Wkładka informacyjna

Dla łatwiejszego zapamiętania, któremu przyciskowi klawiatury numerycznej przypisana jest dana stacja, możesz wypełnić zamieszczona wkładkę z numerami w pamięci.

Wybieranie numeru zapisanego w pamięci

  1. Naciśnij przycisk TALK.
  2. Naciśnij przycisk Auto.
  3. Naciśnij przycisk klawiatury numerycznej, który zostanie przypisany wprowadzonej stacji (0-9). Numer zapisany w pamięci zostanie wybrany.

Polecane: nawigacja volkswagen Polo multi slim opinie

Partnerzy

  1. Nowe wózki widłowe Toyota