Instrukcje obsługi

instrukcje obsługi do przeróżnych urządzeń

Obsługa automatycznej sekretarki

Po odebraniu połączenia automatyczna sekretarka odtwarza komunikat wstępny, a następnie nagrywa wiadomość pozostawianą przez osobę dzwoniącą.

Czytaj całość...

Odtwarzanie nagranych wiadomości


Jeżeli taśma zostanie nagrana do końca, wskaźnik IN USE szybko miga. Liczbę nowo nagranych wiadomości wskazuje miganiem wskaźnik ANSWER ON (do 15 razy).

Czytaj całość...

Powiadomienie przez pager

Funkcja ta umożliwia przekazanie do pager'a informacji o nagraniu nowej wiadomości. Wiadomość ta będzie mogła być przesłuchana za pomocą standardowych procedur zdalnego sterowania uzyskiwanych za pomocą dowolnego aparatu wybierającego w trybie częstotliwościowym w sieci telefonicznej.

Czytaj całość...

Zdalne sterowanie z aparatu z wybieraniem tonalnym

Funkcje automatycznej sekretarki można uzyskać z dowolnego aparatu z wybieraniem tonalnym.

Czytaj całość...

Operacje zdalnego sterowania za pomocą aparatu wybierającego w trybie tonalnym

Wszystkie funkcje z automatycznej sekretarki dostępne są z dowolnego aparatu pracującego w sieci telefonicznej posiadającego możliwość wybierania w trybie tonalnym.

Czytaj całość...

Zdalne sterowanie za pomocą słuchawki

Aparat umożliwia zdalne sterowanie automatyczną sekretarką za pomocą słuchawki bezprzewodowej.

Czytaj całość...

Wymiana akumulatorków

Jeżeli po całkowitym naładowaniu akumulatorków (przy czystych stykach ładowania) i po kilku krótkich rozmowach wskaźnik BATT LOW/PROG miga, oznacza to, że nadszedł czas na wymianę akumulatorków. W tym celu zakup nowe akumulatorki KX-A36A.

Czytaj całość...

Usuwanie usterek

Aparat bazowy

Czytaj całość...

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.

Podczas korzystania z aparatu zastosowania się do poniższych uwag zmniejszy niebezpieczeństwo pożaru. porażenia prądem itp.

Czytaj całość...

Instrukcja montażu kotła grzewczego, wodnego, niskotemperaturowego, gazowego, przepływowego.

Typ:

  • GCO-19.8-04
  • GCO-19.8-04/E

Czytaj całość...